Annonser


Prefix/förled

Övningen är skapad 2018-03-15 av josefinericson. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a/ab från
 • ack till
 • aero luft
 • akro topp
 • amfi runt om
 • ana upp
 • anglo engelsk
 • anti mot
 • bi fler
 • bio liv
 • de ned
 • demo folk
 • dia mellan
 • etno folk
 • ego jag
 • ex ut
 • ex före detta
 • eu väl
 • gastro mage
 • hetero olik
 • hyper över
 • hypo under
 • in inte
 • infra under
 • intra inom
 • ill inte
 • iso lik
 • kir hand
 • kon med
 • mal fel
 • mobil rörlig
 • mono enkel
 • myo muskel
 • neo ny
 • o negation
 • oligo
 • orto rätt
 • pan hel
 • peri kring
 • per genom
 • post efter
 • poly flera
 • popul folk
 • pro för
 • pre före
 • re åter
 • semi halv
 • sub under
 • super över
 • sym tillsammans
 • teo guds
 • tele fjärran
 • termo värme
 • trans över
 • xylo trä
 • uni en

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prefix-forled.7922791.html

Dela