Postpositioner

Övningen är skapad 2020-11-03 av SaraAira. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • milta, milte längs (med), utmed, efter, utefter, via; (i överensstämmelse) med, enligt, i enlighet med
 • tjadá genom, helt igenom, tvärs igenom
 • rastá över, tvärs över
 • lusi till (för riktning till person)
 • guoran vid (sidan av), (nära) intill, bredvid
 • guorraj (om rörelse till platsen) intill, (fram) till sidan av, (till platsen) nära
 • åvddåj framför (om riktning), för, inför, i vägen för
 • dagi, dagá, dagu utan
 • guovlluj mot (i riktning mot)
 • duogen bakom (befintlighet)
 • duohkáj bakom (om riktning)
 • åvddål, åvddåla före (i tiden), tidigare (än)
 • lunna hos (någon)
 • badjelin ovanför, högre el. längre upp än
 • vuolen nedanför, under
 • vuollelin nedanför, under, längre ned än (befintlighet), lägre än
 • vuolláj under, in under (riktning)
 • vuollelij nedanför, lägre än (riktning)
 • åvddålin före (i tiden el. rummet), framför, längre fram än
 • nanna , uppe på (befintlighet)
 • nali på (riktning)
 • ålggolin utanför, längre ut (befintlighet)
 • ålggolij (till) utanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/postpositioner.10095278.html

Dela