Possessiva pronomen (singular)

Övningen är skapad 2016-04-18 av anjoh_01. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • mi hermano min bror
  • tu libro din bok
  • su amigo hans/ hennes/ sin/ er vän
  • nuestro colegio vår skola
  • vårt hus nuestra casa
  • vuestro profesor er lärare
  • vuestra casa ert hus
  • su club sin, deras, er klubb

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/possessiva-pronomen-singular.6102251.html

Dela