Possessiva pronomen (plural)

Övningen är skapad 2016-04-18 av anjoh_01. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • mis hermanos mina bröder
  • tus libros dina böcker
  • sus amigos hans, hennes, sina, era vänner
  • nuestros padres våra föräldrar
  • nuestras hermanas våra systrar
  • vuestros amigos era vänner
  • vuestras ratas era råttor
  • sus ideas sina, deras, era ideér

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/possessiva-pronomen-plural.6102281.html

Dela