Possesiva pronomen/Përemri Pronor (singular)

Övningen är skapad 2019-05-24 av ingvartz. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • im min (mask)
 • ime min (fem)
 • yt din (mask)
 • jote din (fem)
 • i tij hans (mask)
 • e tij hans (fem)
 • i saj hennes (mask)
 • e saj hennes (fem)
 • ynë vår (mask)
 • jonë vår (fem)
 • juaj er (mask)
 • juaj er (fem)
 • i tyre deras (mask)
 • e tyre deras (fem)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/possesiva-pronomen-peremri-pronor-singular.9092477.html

Dela