Portugisiska småord

Övningen är skapad 2020-05-24 av juliehoux. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • agora nu
 • nunca aldrig
 • hoje idag
 • amanhã imorgon
 • ontem igår
 • desde sedan
 • até till
 • primeiro först
 • mas men
 • mais mer
 • ainda fortfarande
 • e och
 • onde? var?
 • quando? när?
 • que? vilken?
 • porque? varför?
 • mesmo samma
 • pergunta fråga
 • resposta svar
 • talvez kanske
 • depois de/do efter
 • antes de/do innan
 • de från
 • sobre om
 • desculpa ursäkta
 • por exemplo till exempel
 • eu concordo jag håller med
 • contra mot
 • coisa sak
 • tudo allt
 • nada inget
 • bara
 • com med
 • sem utan
 • cada each
 • mais ou menos kind of
 • här aqui
 • där borta
 • där hos dig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/portugisiska-smaord.9806869.html

Dela