Погода

Övningen är skapad 2016-10-12 av MsZzweet. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Kall прохладный
  • soligt солнечно
  • muligt пасмурно
  • blåser дует
  • stark сильный
  • Regn дождъ
  • Smälter тает
  • Solen солнце
  • Skiner светит
  • Kyla мороз

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pogoda.6698152.html

Dela