PM skallens osteologi Delkurs NSE

Övningen är skapad 2019-03-23 av MalinJonsson. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • del av skallen som omsluter hjärnan cranium
 • kraniets hålighet cavum cranii
 • ben tillhörande kraniet ossa cranii
 • nackbenet os occipitale
 • mellanhjässbenet (os occipitale processus interparietalis hos ca) os interparietale
 • kilbenet os sphenoidale
 • vingbenet os pterygoideum
 • tinningbenet os temporale
 • hjässbenet os parietale
 • pannbenet os frontale
 • silbenet, bildar os conchae nasalis dorsalis, media et ethmoidales os ethmoidale
 • plogbenet (se beskrivning under respirationsorgan) vomer
 • nackbenet os occipitale
 • stor öppning för medulla oblongata foramen magnum
 • kilben os sphenoidale
 • en del vid kilbenet (?) os basisphenoidale
 • ''turksadeln'', dorsala kilbenet. Har en central inbuktning där hypofysen är belägen sella turcica
 • en del vid kilbenet (2?) os presphenoidale
 • kanal genom kilbenet för n. opticus canalis opticus
 • tinningbenet os temporale
 • del av os temporale, kompaktaste benet, skydda sinnesorganen (1) pars petrosa
 • öppning av canalis facialis där n. facialis löper. Belägen kaudoventralt om yttre hörselgången foramen stylomastoideum
 • den yttre hörselgången meatus acusticus externus
 • ventral utbuktning som delvis utgör väggen till cavum tympani bulla tympanica
 • den inre hörselgången meatus acusticus internus
 • del av os temporale (2) pars squamosa
 • bildar arcus zygomaticus tillsammans med os zygomaticus proc. temporalis. Hos eq i kontakt med os frontale proc. zygomaticus processus zygomaticus
 • pannbenet, del av os temporale (3) os frontale
 • lateralt om orbita. I kontakt med os zygomaticus proc frontalis (ru), os temporale proc zygomaticus (eq) eller lig. orbitale (car och su) processus zygomaticus
 • silben, del av os temporale(4) os ethmoidale
 • silbensplattan mellan näshålan och skallhålan. Perforeras av Nn. olfactoii lamina cribrosa
 • ben tillhörande ansiktet, del av os temporale(5) ossa faceii
 • okben, del av os temporale(6) os zygomaticum
 • i konntakt med os fronntale proc. zygomaticum (ru) eller lig. orbitale (car och su) processus frontalis
 • bildar arcus zygomaticus tillsammans med os temporalis proc, zygomaticus processus temporalis
 • tårbenet. Utgör orbitas mediorostrala avgränsning os lacrimale
 • överkäke maxilla
 • kanal för blodkärl och n. infraorbitalis (innervering av bl.a. undre ögonlock och överläpp) canalis infraorbitalis
 • rostral öppning av canalis infraorbitalis foramen infraorbitale
 • ögonhålan. Benomsluten hos herbivorer, lig. orbitalis hos car och su orbita
 • öppning i os sphenoidale för n.opticus och a. ophthalmica interna foramen opticum
 • öppning i os sphenoidale för nerver och kärl till extraorbitala muskler fissura orbitalis (car, eq)
 • öppning i os sphenoidale för a. et n. maxillaris foramen alare rostrale (car, eq)
 • öppning nära basen av os frontale proc. zygomaticus för blodkärl och n. supraorbitalis (innerverar bl.a. övre ögonlocket). Hos ru och su: sulcus supraorbitalis foramen supraorbitale (eq)
 • kanal för ductus nasolacrimalis canalis lacrimalis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pm-skallens-osteologi-delkurs-nse.8973512.html

Dela