Plastic surgery glosor 2

Övningen är skapad 2018-11-26 av Thearuntrom. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vardaglig företeelse commonplace
 • fullständig completely
 • komplex complex
 • angelägen, intresserad concerned
 • bekräfta confirm
 • följaktligen consequently
 • anse consider
 • bestå av consist of
 • skönhetsoperation cosmetic operation
 • aktuell, gällande current
 • vanställd deformed
 • förneka deny
 • nöjd, belåten content
 • utveckla develop
 • svårighet difficulty
 • respektlös disrespectful
 • missnöjd dissatisfied
 • dubbelmoral double standard
 • på grund av due to
 • hängiven devoted

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/plastic-surgery-glosor-2.8710918.html

Dela