Planeten - geologi

Övningen är skapad 2019-05-28 av Philipsehlin. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vad är manteln? Utgör huvuddelen av jordens volym, trögflytande magma, temperaturen är lägre än kärnan.
  • Vad är inre/yttre kärnan? Den inre kärnan består av en fast del och den yttre av en flytande, kärnan innehåller järn, nickel, och eftersom järn och nickel är tunga och har koncentrerats till kärnan så påverkar det även gravitationskraften
  • Vad är astenosfären? Plastisk, delvis uppsmält. Jordmantel övre del heter astenosfären. Temperaturen är så hög att den närmar sig berggrundens smältpunkt
  • Vad är litosfär? (fast) Plastisk, delvis uppsmält. Jordmantel övre del heter astenosfären. Temperaturen är så hög att den närmar sig berggrundens smältpunkt
  • Varför vet vi inte med säkerhet att jordens inre är riktig beskrivet? Eftersom att det inte har gått att borra genom jordskorpan så har man använt andra vägar för att försöka fastställa vad jordens inre är. t.ex. så har man utgått från meteoriter ska vara av samma ursprung som jorden. Jordens massa har bestämts enligt metoder som bygger på jämförelser mellan den dragningskraft som två kroppar med kända massor utövar på varandra. Detta gör då att man inte kan vara helt säker på jordens inre eftersom att man faktiskt aldrig har lyckats se det.
  • Vad menas med kontinentaldriften? Dom stora plattorna som rör hela kontinenten. Att jordytan är i ständig rörelse och bildar en sammanhängande massa.
  • Vilka forskningsresultat stödde teorin om kontinentaldriften? Eftersom att man fick bättre mätningsinstrument så kunde man studera oceanbottnarna och mäta bergarternas ålder, och vad som bekräftade kontinental driftsteorin var paleomagnetism data.
  • Vad var Pangaea? År 1912, meteorologen Alfred Wegener, påstod att marken var i rörelse, och hans teori om att kontinenterna ska skapa en enda superkontinent och det kallade han för pangea som är allt land och panthalassa som är allt hav.
  • Hur bevisades Att Wegeners teori var riktig? Med hjälp av de nya mätningsinstrumenetn paleomagmatiska data.
  • Förklara följande fenomen: Plattorna glider isär Där plattorna glider isär blir det stora sprickor i jordskorpan. Längs sprickorna kan vulkaner bildas, ett exempel på en sådan plattgräns är mittatlantiska ryggen som finns på havsbotten i Atlanten. Här ligger Island som har bildats av lava från flera av de vulkaner som finns där.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/planeten-geologi.9095208.html

Dela