Piggy --> w 37

Övningen är skapad 2015-09-03 av LennartE. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • at first först
 • not at all inte alls
 • all the time hela tiden
 • admire beundra
 • rediculus löjlig
 • in the middle of the classroom i mitten av klassrummet
 • realize inse, förstå
 • lonely ensam
 • wash tvätta
 • brush borsta
 • loud stark, hög (ljudvolym)
 • faint svag, svimma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/piggy-w-37.4723460.html

Dela