Phrasal verbs åk 8 läsår 2016/17

Övningen är skapad 2017-03-23 av SofiaDiefke. Antal frågor: 105.




Välj frågor (105)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stå i begrepp att be about to
 • ligga sjuk i be down with
 • få räkna med be in for
 • vara borta (ledig) be off
 • ha fått nog av be through with
 • ha för sig, hålla på med be up to
 • gå sönder, bryta ihop, få ett nervsammanbrott break down
 • plötsligt störa (avbryta) break in on
 • bryta sig in i break into
 • bryta (ett förhållande) break off
 • bryta ut, brista ut i break out
 • göra slut break up
 • uppfostra bring up
 • friska upp (sina kunskaper i) brush up on
 • ringa och sjukanmäla sig call in sick
 • ge ngn frågan call on sb
 • hänföra, rycka med sig carry away
 • föra tillbaka (i tiden) carry back
 • fortsätta carry on
 • utföra, verkställa carry out
 • fatta galoppen catch on
 • hinna ifatt catch up with
 • komma sig come about
 • stöta på come across
 • gå sönder come apart
 • bli sjuk i come down with
 • lägg av, försök inte come off it
 • kvickna till come round
 • klara sig igenom come through
 • skära ned (på) cut down
 • göra en snäv omkörning cut in
 • blanda sig i cut in on
 • lägg av, sluta cut it out
 • stoppa, dra in cut off
 • ta itu med, sätta igång get about
 • komma (bra) överens med get along with
 • komma åt, get at
 • klara sig get by
 • gå (stiga) av get off
 • strida (vara) emot go against
 • sätta igång, börja go ahead
 • förflyta, go by
 • gälla för go for
 • börja ringa go off
 • fortsätta go on
 • gå under, förlisa go under
 • slänga på luren hang up (on)
 • vänta (ett tag) hold on
 • hålla jämna steg med keep up with
 • lämna i sticket, svika let down
 • bränna (fyra) av let off
 • avreagera sig let off steam
 • skvallra let on
 • ge sig let up
 • titta in till någon look in on sb
 • slå upp (i t.ex. ordbok) look up
 • sätta kurs mot, gå mot make for
 • urskilja, skönja make out
 • förstå sig på ngn make sb out
 • hitta på make up
 • hacka på pick on
 • sätta fart, öka farten pick up speed
 • sära på, skilja åt pull apart
 • riva pull down
 • stödja pull for
 • ta sig samman, rycka upp sig pull oneself together
 • köra ut från pull out of
 • köra in till sidan av vägen pull over
 • klara av (fixa) ngt pull sth off
 • klara sig, gå igenom krisen pull through
 • skjuta upp put off
 • koppla till put on to
 • gå upp i vikt put on weight
 • släcka put out
 • driva med put sb on
 • göra motstånd put up a fight
 • stå ut med put up with
 • ställa upp mot run against
 • löpa (fara) nedåt run down
 • ställa upp (kandidera) för run for
 • uppgå till, kosta run into
 • gå på, drivas med (om fordon) run on
 • springa ifrån (om tid) run out
 • snabbt samla på sig, sprida sig uppför run up
 • ta itu med set about
 • sätta av, reservera set aside
 • vrida (ställa) tillbaka (om klocka) set back
 • sätta ner set down
 • ge sig iväg set off
 • sätta dit ngn set sb up
 • utebli från avtalat möte stand sb up
 • ta en dag ledigt take a day off
 • brås på, likna take after
 • ta isär take apart
 • ta av (sig), starta (om flygplan) take off
 • åta sig, ta på sig take on
 • överta take over
 • börja, ta sig för vana att take to
 • börja ägna sig åt take up
 • vända sig mot turn against
 • avslå, säga nej till turn down
 • gå och lägga sig, ange (ngn) för polisen turn in
 • få att tända, göra entusiastisk turn on
 • avlöpa, sluta, ordna sig, visa sig turn out
 • dyka upp turn up

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/phrasal-verbs-ak-8-lasar-2016-17.7222028.html

Dela