Persovne pronoenh

Övningen är skapad 2019-06-17 av Gahrke. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • datne du
 • dov din, ditt (har)
 • mov min, mitt (har)
 • manne jag
 • dïhte han/hon
 • monnoeh vi två
 • dotnoeh ni två
 • dah guaktah dem två
 • mijjieh vi
 • dijjieh ni
 • dah dom
 • mannem min, mitt
 • datnem din, ditt
 • monnoem vår, våran (endast två personer)
 • dotnoem er, eran (endast två personer)
 • dejtie guakta deras (endast två personer)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/persovne-pronoenh.9100248.html

Dela