Personliga, possessiva och interrogativa pronomen

Övningen är skapad 2018-11-27 av Randi_Dansk. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hvad vad
 • hvem vem
 • hvilken vilken
 • hvilket vilket
 • hvilke vilka
 • hvis vems
 • hvor var, vart, hur
 • hvordan hur (hurdan)
 • hvorfor varför
 • hvor+fra, hvorfra varifrån
 • hvor+hen, hvorhen vart
 • hvornår när
 • jeg jag
 • mig mig
 • du du
 • dig dig
 • De Ni
 • Dem Er
 • han han
 • ham honom
 • hun hon
 • hende henne
 • den den
 • det det
 • vi vi
 • I ni
 • De Ni
 • os oss
 • jer er
 • de de
 • dem dem
 • min/mit/mine min/mitt/mina
 • din/dit/dine din/ditt/dina
 • Deres Er/Ert/Era
 • hans hans
 • hendes hennes
 • dens dess
 • dets dess
 • vores vår/vårt/vårt
 • jeres er/ert/era
 • deres deras

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/personliga-possessiva-och-interrogativa-pronomen.8550389.html

Dela