Perfekt tempus till prov v 6

Övningen är skapad 2016-02-08 av GlosorLinus. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gewohnt bott
 • gewartet väntat
 • gefragt frågat
 • gekriegt fått
 • gesucht sökt
 • gemacht gjort
 • gehabt haft
 • gespielt spelat
 • gesagt sagt
 • gezeigt visat
 • gekostet kostat
 • gezeichnet ritat, tecknat
 • gesammelt samlat
 • geguckt tittat
 • getanzt dansat
 • gemeint menat; tyckt
 • gekauft köpt
 • geraucht rökt
 • erlaubt tillåtit
 • geantwortet svarat
 • sich gesetzt satt sig
 • gehustet hostat
 • gelächelt lett
 • gearbeitet arbetat
 • gefrühstückt ätit frukost
 • gejoggt joggat
 • geschwitzt svettas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/perfekt-tempus-till-prov-v-6.5783917.html

Dela