Patofysilogi

Övningen är skapad 2018-04-16 av angieangie. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • farmakosterapi Läkemedelsbehandling
 • Hematopoes blodbildning i röd benmärg
 • När får LM ej gej? ex graviditet kontraindikation
 • Placebo effekt vad förväntas av LM?
 • Duration varaktighet, hur länge LM har effekt
 • Concordance samspelet mellan sjukvård och vårdtagare
 • Prodrugs inaktiva innan dem når levern, ex morfin
 • Syftet med FASS säkerhet, råd & info, blanketter för rapportering av biverkn, översikt av lagar & regleringar.
 • Rx anger ett LM som är receptbelagt
 • EF anger att hela LM eller vissa förpackningar saknar subvention.
 • Kontrastmedel används till röntgen, extremt olöslig, håller sig i tomrummen.
 • Kontrastmedel biverkning ansamlas i skelett och leder
 • Anticholinergika Används vid KOL. ACH-antaonist, biverkn: muntorrhet & förstoppning.
 • LMgrupper som påverkar tänderna Bisfosfonater, Kontrastmedel, Antikolinergika, Tetracykliner.
 • F anger att LM samtliga förpackningar är subventionerade.
 • bradykardi långsamt <3slag
 • BT vaskulär tonus
 • Arytmier oregelbunden <3rytm
 • RxS anger att LM kräver särskilld receptblankett
 • När arbetar pacemakern? När det behövs, när hjärtat inte klarar själv, arytmier förändras.
 • Agina pectoris hjärtinfarkt Ischemisk hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom, 2 huvudsjukdomar?
 • Biotillgänglighet Den dosfraktion av ett LM som når systemcirkulationen oförändrat
 • aneurysm utbuktning/försvaging av artärer
 • bradykardi, takyardi Långsam <3rytmn, snabb <3rytm
 • aura förkänningar vid epelepsi
 • Dysfagi Sväljsvårigheter
 • Normalt GFR-värde Glomerulär filtrationshastighet 100-125/ml/min
 • Clearance ogranens förmåga att eliminera/rena blodet från LM
 • Ligand Substans som binder till ett målorgan och bidrar till en effekt
 • Selektiva läkemedel verkar bara vid just den målproteinen
 • PTH Parathormon reglarar blodets kalciumhalt
 • tyreoideas huvudfunktion reglera ämnesomsättning
 • sjukdomar i bisköldkörtlar/paratyreoidea hyperparatyreoidism
 • exotalmus kan ges av graves sjukdom
 • normalt blodsocker värde? 4, 2-6, 0mmol/l
 • vad är diabetes? metabolisk rubbning, kroniskt förhöjt blodsocker pga insulinbrist eller insulinresistens
 • menopaus klimakteriet
 • farmakodynamik hur LM påverkar kroppen
 • Farmakokinetik hur kroppen beter sig mot LM
 • Parallelimport bidrar till att det blir billigare, tex packar om LM
 • Indikation vad ges/används LM mot
 • Latenstid Tiden från administrerar LM till effekt
 • interaktion samspel med andra LM, mat osv..

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/patofysilogi.8196292.html

Dela