pars quarta

Övningen är skapad 2019-11-07 av 02palaa. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affero, afferre ge, komma med
 • ancilla, ancillae slavinna
 • audeo, audere våga
 • basiolum, basioli liten kyss
 • cera, cerae vaxtavla
 • cito snabbt
 • codicilli, codicillorum meddelande, kort brev
 • consilium, consilii råd
 • cras imorgon
 • credo, credere tro, anförtro åt
 • de från, av
 • despondeo, despondere lova bort
 • dives, divitis rik
 • do, dare ge
 • dominus, domini herre, husbonde
 • eam henne
 • ego jag
 • evado, evadere slippa undan, fly
 • fugio, fugere fly, ge sig iväg
 • furiosus, furiosa, furiosum rasande
 • hic, haec, hoc den här, det här, denne, detta
 • hinc härifrån
 • ignotus, ignota, ignotum okänd
 • ille, illa, illud han, hon, den, det (där)
 • iratus, irata, iratum arg
 • iuvo, iuvare hjälpa
 • matrimonium, matrimonii äktenskap
 • mihi till mig
 • narro, narrare berätta
 • nolo, nolle inte vilja
 • nubo, nubere gifta sig med
 • nunc nu
 • nuntius, nuntii nyhet, besked
 • obsono, obsonare handla, göra inköp
 • parentes, parentum, parentium föräldrar
 • possum, posse kunna
 • quia eftersom
 • quis, qui, quae, quid, quod vem, vad, vilken, vilket
 • quomodo hur
 • revenio, revenire komma tillbaka
 • saluto, salutare hälsa på
 • sine utan
 • soror, sororis syster
 • stilus, stili penna, griffel
 • tibi till dig
 • tu du
 • tuus, tua, tuum din
 • una tillsammans
 • volo, velle vilja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pars-quarta.9422188.html

Dela