Palabras de negocios

Övningen är skapad 2019-02-20 av jjjjjjjjjjj. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • recession recesión
 • shareholders socios
 • to start your own company establerse por cuenta propia
 • business opportunities oportunidades de negocio
 • share, stock acción
 • low-supplied market mercado poco abastecido
 • peak pico
 • to save ahorrar
 • sector, industry sector
 • unemployed desempleo
 • inflation inflación
 • business plan plan de empresa
 • depreciation depreciación
 • ecommerce ecommerce
 • prices precios
 • percentage porcentaje
 • risk riesgo
 • activity actividad
 • minimum mínimo
 • economic expansion expansión de la economía
 • central bank banco central
 • fake bill billete falso
 • electronic currency dinero electrónico
 • innovative product producto innovador
 • deflation deflación
 • loan préstamo
 • to borrow, to loan prestar
 • technical knowledge conocimientos técnicos
 • businessman empresario
 • businesswoman empresaria
 • company negocio
 • market study estudio de mercado
 • negotiation negociación
 • to negotiate negociar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/palabras-de-negocios.8910401.html

Dela