övriga kärlväxter

Övningen är skapad 2019-06-18 av tantmirabell. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • revlummer lycopodium annotinum
 • åkerfräken equisetum arvense
 • ängsfräken equisetum pratense
 • skogsfräken equisetum sylvaticum
 • sjöfräken equisetum fluviatile
 • ormtunga ophioglossum vulgatum
 • hultbräken phegopteris connectilis
 • majbräken athyrium filix - femina
 • ekbräken gymnocarpium dryopteris
 • strutbräken matteuccia struthiopteris
 • nordbräken dryopteris expansa
 • brännässla urtica dioica
 • pors myrica gale
 • kärleksört hylotelephium telephium
 • harsyra oxalis acetosella
 • viol viola spp
 • kärrviol viola palustris
 • skogsnäva geranium sylvaticum
 • mjölke chamerion angustifolium
 • tibast daphne mezereum
 • hönsbär cornus suecica
 • skogsstjärna trientalis europaea
 • skogsförgätmigej myosotis sylvatica
 • kallgräs scheuchzeria palustris
 • havssälting triglochin maritima
 • ormbär paris quadrifolia
 • liljekonvalj convallaria majalis
 • ekorrbär maianthemum bifolium
 • ärenpris veronica officinalis
 • vattenklöver menyanthes trifoliata
 • linnea linnaea borealis
 • sileshår drosera spp
 • flädervänderot valeriana smbucifolia
 • gul fetknopp sedum acre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovriga-karlvaxter.9096432.html

Dela

Annonser