4. Övriga grekiska basmorfem lära aktivt

Övningen är skapad 2018-05-06 av ms17h. Antal frågor: 19.

Beskrivning av övningen: Övriga grekiska basmorfem lärs in aktivt
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aesthes- förnimmelse
 • brachy- kort
 • erg- arbete
 • urg- arbete
 • glyc(y)- söt(ma)
 • kin(es)- rörelse
 • lip- fett
 • macr- stor
 • micr- liten
 • orex- aptit
 • orekt- aptit
 • phag- äta, svälja
 • phlog- inflammation
 • scler- hård
 • sten- trång
 • tachy- snabb
 • ton- spänning, tryck
 • ur- urin(vägar)
 • xen- främmande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4-ovriga-grekiska-basmorfem-lara-aktivt.8193258.html

Dela