Övning 45 Övning till samtliga prefix grekiskan

Övningen är skapad 2019-09-09 av Moonmadness. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a(n) o-, icke
 • arytmi oregelbunden rytm
 • anemi blodbrist
 • ec ut, från
 • ektasi utvidgning
 • anti emot
 • antibiotikum medel mot bakteriernas liv
 • antiemetikum medel mot kräkning
 • pro före
 • prognos förutsägelse
 • peri omkring
 • perikardiet hjärtsäcken (omsluter hjärtat)
 • para bredvid, utanför, falsk
 • parasalpingit inflammation intill äggledaren
 • pseudo falsk
 • pseudoaneurysm falskt pulsåderbråck
 • endo inuti, inom
 • endocervikal som finns i livmoderhalsen
 • inter emellan
 • intervertebral mellan kotor
 • retro bakom, bakåt
 • retrosternal bakom bröstbenet
 • hyper över
 • hyperplasi vävnadsökning
 • hypertoni högt blodtryck
 • hypo under
 • hypofys det undre hjärnbihanget
 • hypotoni lågt blodtryck
 • dys svår, dålig
 • dysplasi missbildning
 • kako mycket dålig
 • eu bra, normal
 • eurytmi regelbunden puls
 • euglykemi normal blodsockerhalt
 • ortho rak, riktig
 • ortopedi konsten att göra barn raka
 • hetero annan, olik
 • heterosexuell som har sexuell dragning till motsatta könet
 • homosexuell som har sexuell dragning till samma kön
 • oligo få(talig), lite
 • oliguri onormalt liten urinutsöndring
 • poly många
 • polyuri onormalt riklig urinutsöndring
 • polyneuropati nervsjukdom i flera nerver samtidigt
 • pankardit total hjärtinflammation
 • pandemi sjukdom som drabbar befolkningen i flera världsdelar
 • haem(at) blod
 • hemi halv
 • hemiplegi halvsidig förlamning
 • hemisfär hjärnhalva, halvklot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovning-45-ovning-till-samtliga-prefix-grekiskan.9198017.html

Dela