2. Övning 39 a och 39 b - försvenska

Övningen är skapad 2018-05-06 av ms17h. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arthritis artrit
 • nephrolithectomia nefrolitektomi
 • neurodynia neurodyni
 • cardiocentesis kardiocentes
 • osteogenesis osteogenes
 • hepatogenes hepatogen
 • arthrocentesis artrocentes
 • gastrolysis gastrolys
 • gastrocele gastrocele
 • gastrodynia gastrodyni
 • spondylodesis spondylodes
 • neurolysis neurolys
 • arthrologia artrologi
 • gastrectasia gastrektasi
 • nephrolithiasis nefrolitiasis
 • neurasthenia neurasteni
 • gastralgia gastralgi
 • cardiocele kardiocele
 • hepatitis hepatit
 • arthrographia artrografi
 • spondylarthritis spondylartrit
 • hepatectomia hepatektomi
 • prostatismus prostatism
 • monomania monomani
 • elephantiasis elefantiasis
 • cachexia kakexi
 • urethrismus uretrism
 • odontogenes odontogen
 • gastroptosis gastroptos
 • gastrorrhagia gastrorragi
 • cytophilia cytofili
 • homoplasia homoplasi
 • heteroplasia heteroplasi
 • gastropexia gastropexi
 • hepatoptosis hepatoptos
 • hepatorrhagia hepatorragi
 • spondylopathia spondylopati
 • spondyloschisis spondyloschis
 • myorrhexia myorrexi
 • myoma myom
 • nephropexia nefropexi
 • nephrorrhaphia nefrorrafi
 • neuropathia neuropati
 • arthropyosis artropyos
 • nephrostomia nefrostomi
 • cytostasis cytostas
 • neuroma neurom
 • arthrographia artrografi
 • arthroscopia artroskopi
 • arthrosis artros
 • cytocida cytocid
 • haematuria hematuri
 • proteinuria proteinuri
 • choluria koluri

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2-ovning-39-a-och-39-b-forsvenska.8194433.html

Dela

Annonser