1. Övning 38b: Övn till några grek adjektivsuffix

Övningen är skapad 2018-05-21 av ms17h. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (Leuchaemia myelogenes) leukemi som härstammar från benmärgen
 • (Substantia lipogenes) fettbildande substans
 • (Hematogen systemisk) infektion infektion som härrör ifrån blod
 • (Vertigo otogenes) yrsel som härstammar från örat
 • Övervikt är en av många (diabetogena) faktorer diabetesframkallad faktor
 • (Laesio coccygea) svansbensskada
 • (Articulatio sacroiliaca) leden mellan kors- och höftbenet
 • (Sulcus glutaeus) sätesfåran
 • (Incontinentia sphincterica) (= faecalis) avföringsinkontinens som har att göra med ringmuskeln
 • (Epileptogena) impulser epilepsiframkallande impulser
 • Neurogen smärta smärta som härstammar ifrån nerver
 • Virogen infektion infektion som härrör ifrån virus
 • Cancerogen substans cancerframkallande ämne
 • Patogen bakterie sjukdomsframkallande bakterier

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-ovning-38b-ovn-till-nagra-grek-adjektivsuffix.8194798.html

Dela