Övning 38b: Övn till några grekiska adjektivsuffix

Övningen är skapad 2018-04-16 av ms17h. Antal frågor: 17.

Beskrivning av övningen: Orden inom parentes ska översättas. I Hedvigs övning var dom kursiva, men det går ej att göra det här.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Många virus är (neurotropa) verkar mot nerver
 • (Leuchaemia myelogenes) leukemi som härstammar från benmärgen
 • (Tela osteoides) benliknande vävnad
 • (Disseminatio enterogenes parasitorum) spridning av parasiter som har sitt ursprung i tarmen
 • (Substantia lipogenes) fettbildande substans/substans alstrad av fett
 • Bacteria pneumotropica bakterier som verkar mot lungorna
 • (Hematogen systemisk) infektion infektion härstammande från blodet som påverkar hela kroppen
 • (Vertigo otogenes) yrsel som härstammar från
 • Eksemet visade sig vara (erytrogent) rödalstrande
 • Övervikt är en av många (diabetogena) faktorer som framkallar diabetes
 • ACTH betyder (adrenokortikotropt) hormon som har inflytande/inverkar på binjurebarken
 • (Laesio coccygea) svansbensskada
 • (Articulatio sacroiliaca) leden mellan kors- och höftbenet
 • (Sulcus glutaeus) sätesfåran
 • (Tyreotropa) hormoner som styr sköldkörteln och dess funktioner
 • (Incontinentia sphincterica) (= faecalis) avföringsinkontinens som har att göra med ringmuskeln
 • (Epileptogena) impulser epilepsiframkallande impulser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovning-38b-ovn-till-nagra-grekiska-adjektivsuffix.8194798.html

Dela