Öron övningsuppg. 2

Övningen är skapad 2018-01-29 av sanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sinus hålrum/utbuktning
 • auricula ytteröra
 • epiglottis struplock
 • myrinx trumhinna
 • maxilla överkäke
 • mandibula underkäke
 • stapes stigbygeln
 • malleus hammaren
 • trakea luftstrupe
 • larynx struphuvud
 • plicae vocalis stämbanden
 • parotis öronspottkörtel
 • incus städet
 • vestibulum litet avgränsat utrymme
 • farynx svalg
 • cavum nasi näshåla
 • os zygomaticum okben
 • concha nasalis näsmussla
 • septum skiljevägg
 • eustachiska röret örontrumpeten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oron-ovningsuppg-2.7993023.html

Dela