Oregelbundna verb - vecka 10 år 2020

Övningen är skapad 2021-01-12 av zuzannagnap. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • be, was/were, been vara
  • bear, bore, born stå ut med
  • beat, beat, beaten slå
  • become, became, become bli
  • begin, began, begun börja
  • bet, bet, bet slå vad
  • bite, bit, bitten bita
  • bleed, bled, bled blöda
  • blow, blew, blown blåsa
  • break, broke, broken bryta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-vecka-10-ar-2020.9667954.html

Dela