Oregelbundna verb S

Övningen är skapad 2019-10-07 av xCerlinex. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Abrir Open
 • Andar Walk
 • Avergonzar Emberass
 • Averiguar Find out
 • Bendecir To bless
 • Caber To fit
 • Craer Fall
 • Cambiar Change
 • Cazar Hunt
 • Cerrar Close
 • Coger Take
 • Conducir Drive
 • Conocer Know
 • Construir Build
 • Contar Tell
 • Continuar Continue
 • Convertir Convert
 • Corregir To Correct
 • Cubrir Cover
 • Dar Give
 • Decir Tell
 • Dirigir Lead
 • Distinguir Distinguish
 • Dormir Sleep
 • Empezar start
 • Enviar Send
 • Escribir To write
 • Estar To be
 • Forzar Force
 • Fregar Scrub
 • Freír Fry
 • Haber To have
 • Hacer Do
 • Imprimir To print
 • Ir Go
 • Jugar Play
 • Leer Read
 • Morir To die
 • Mover Move
 • Oir Hear
 • Oler Smell
 • Pagar Pay
 • Pedir Ask for
 • Perder To lose
 • Poder Power
 • Poner Put on
 • Prohibir Ban
 • Querer Want
 • Reir Laugh
 • Resolver Solve
 • Reunir Gather
 • Rogar Pray
 • Romper To break
 • Saber To know
 • Sacar Take
 • Salir Leave
 • Seguir Follow
 • Sentir Feel
 • Ser Be
 • Tener To have
 • Torcer Twist
 • Traducir Translate
 • Traer Bring
 • Valer Worth
 • Vencer Overcome
 • Venir Come
 • Ver Watch
 • Volver Return

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-s.9340268.html

Dela