oregelbundna verb 3 ?!?

Övningen är skapad 2016-11-23 av chiliZW. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • begin, began, begun börja
 • drink, drank, drunk dricka
 • ring, rang, rung ring
 • run, ran, run springa
 • sing, sang, sung sjunga
 • sink, sank, sunk sjunka, sänka
 • swim, swam, swum simma
 • bite, bit, bitten bita
 • break, broke, broken bryta, ta sönder
 • choose, chose, chosen välja
 • forget, forgot, forgotten glömma
 • freeze, froze, frozen frysa
 • hide, hid, hidden gömma
 • speak, spoke, spoken tala
 • steal, stole, stolen stjäla
 • wake, woke, woken vakna, väcka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-3.6863427.html

Dela