Ordlista Q & R

Övningen är skapad 2020-02-14 av KimMalik. Antal frågor: 85.
Välj frågor (85)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • quantum satis tillräckligt
 • quenell fiskfärsbulle eller köttbulle
 • quisling landsförrädare
 • rabbin judisk präst
 • rabiat ursinnig
 • radiator värmeelement
 • raffinerad förfinad
 • ragg grov hårman
 • ragu köttstuvning
 • raid anfall
 • raja indisk furste
 • raljera skämta ironiskt
 • ramponera totalförstöra
 • rangera ordningsplacera
 • rank ostadig
 • rannsaka pröva
 • rapsodiskt lösryckt
 • raritet åtråvärt föremål
 • ratificera bekräfta
 • reaktionär tillbakasträvande
 • realitet verklighet
 • reciprok ömsesidig
 • recitation konstnärlig uppläsning
 • rede bo
 • referendum folkomröstning
 • regatta stor båttävling
 • regenerera återbilda
 • regularitet regelbundenhet
 • rehabilitera återanpassa
 • reinkarnation återfödelse
 • rekapitulera sammanfatta
 • rekorderlig pålitlig
 • rekreation vila, återhämta krafterna
 • relegera avstänga från skola
 • relevant intressant för sammanhanget
 • relik kvarleva av helgon
 • remarkabel anmärkningsvärd
 • remiss hänvisning
 • rendera ge i utbyte
 • renommé gott ryckte
 • renons utan
 • repatriera hemsända
 • repellera stöta bort
 • repressalie hämndaktion
 • repressiv hämmande
 • reprimand tillrättavisning
 • residens palats
 • resignera ge upp
 • resistens motståndskraft
 • resolut kraftfull, bestämd
 • renässans pånyttfödelse
 • resonabel vettig, förnuftig
 • respiration andning
 • respit anstånd, frist
 • respons märkbar reaktion
 • restera återstå
 • restriktion inskränkning
 • resultera leda till
 • resumé sammanfattning
 • retorik talarkonst
 • retrospektiv återblickande
 • reträtt återtåg
 • revelj väckningssignal
 • revers skuldförbindelse eller baksidan av mynt
 • revär dekorationsband på byxor
 • rigid ej anpassningsbar
 • rigorös sträng, fordrande
 • ringakta se ned på
 • ringhet obetydlighet
 • rotunda rund byggnad
 • rotvälska obegripligt språk
 • rudiment ansats
 • rural lantlig
 • rustibuss livligt barn
 • ruva skydda
 • räjong intresseområde
 • ränker hemliga planer
 • ränsel ryggsäck
 • rättfram uppriktig
 • rättfärdiga försvara
 • rättmätig befogad
 • röja avslöja
 • röna erfara
 • rapsodiskt lösryckt
 • revidera ändra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordlista-q-r.9638214.html

Dela