Ordlista kemi år 7 - kemins grunder

Övningen är skapad 2018-04-16 av lino0730. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • atom Grundämnenas byggstenar, atom betyder odelbar
 • atomkärna Atomens kärna är positivt laddad och består av protoner + och neutroner
 • avdunstning När ett ämne långsamt övergår från flytande till gasform.
 • absoluta nollpunkten Temperaturen 0 K eller -273.15 grader Celcius, kallare kan det inte bli.
 • atomnummer Antalet protoner i atomkärnan hos ett grundämne. Atomnumret är också grundämnets ordningsnummer i det periodiska systemet.
 • bränsle En blandning eller material som kan brinna.
 • brand Eld som man inte har kontroll över.
 • blandning När atomer och molekyler ligger blandade utan att vara bundna till varandra, till skillnad från i en kemisk förening.
 • grundämne Ett ämne som bara är byggt av en sorts atomer.
 • fryspunkt Temperaturen där ett ämne övergår från flytande till fast form.
 • destillering En metod för att rena en vätska, t.ex vatten. Vätskan kokas och ångan leds vidare i ett rör, kyls och kondenserar sedan i ett annat kärl. Ämnen som har varit blandade med vätskan och som har högre kokpunkt stannar kvar i kokkärlet.
 • DNA En molekyl som innehåller flera miljarder atomer, som finns i människor, djur och växter. DNA innehåller den genetiska koden det vill säga "receptet på liv".
 • eld Snabba kemiska reaktioner med syre, som ger ifrån sig värme och ljus. Eld kräver bränsle, syre och värme.
 • elektron Negativt laddad partikel som rör sig runt den positiva atomkärnan.
 • elektronskal Bana som elektroner kretsar i, kring atomkärnan. Skalet närmast kallas K-skalet, nästa kallas L-skalet osv.
 • emulsion En slamning av flytande ämnen, t.ex. en blandning av olja och vatten.
 • förbränning Kemiska reaktioner med syre, under utveckling av värme och energi.
 • kemisk formel Namnet för ett ämne, skrivet med kemiska tecken. T.ex. skriver man H2O för vatten.
 • kemisk reaktion En reaktion där grundämnen eller kemiska föreningar bildar nya ämnen.
 • kemisk förening Ett ämne som består av två eller flera olika sorters atomer. En kemisk förening består bara av en sorts molekyler eller par av joner, medan en blandning kan bestå av flera kemiska föreningar.
 • kokpunkt Den temperatur då en vätska övergår till gasform.
 • kondensation Övergången från gasform till flytande form.
 • neutron Oladdad partikel som finns i atomkärnan
 • lösning En blandning där partiklar är jämnt fördelade.
 • metall Grundämnen som har många egenskaper gemensamt. De är glänsande, tunga, hårda, formbara, leder värme och ström. De flesta grundämnen är metaller.
 • mättat lösning En lösning där man har löst så mycket som det går av ett visst ämne
 • proton Positivt laddad partikel som finns i atomkärnan.
 • salt kemisk förening som består av joner. Kallas också jonförening.
 • slamning En blandning av två ämnen som kan skiljas åt med hjälp av filtrering.
 • smältpunkt Den temperatur där ett ämne övergår från fast form till flytande form.
 • stelning Övergången från flytande till fast form.
 • protein En grupp ämnen som är uppbyggda av aminosyror. Proteiner är viktiga beståndsdelar i allt levande.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordlista-kemi-ar-7-kemins-grunder.8194943.html

Dela