Ordkunskap kap 1 Dragonskolan

Övningen är skapad 2020-02-19 av emmsjos03. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abdikation tronavsägelse
 • abnorm onaturlig
 • abstinens avhållsamhet
 • absurd orimlig
 • access tillgång/tillträde till något
 • accessoarer tillbehör
 • afasi nedsättning av tal/skrivförmåga
 • agitation hets
 • á jour aktuellt underrättad
 • akilleshäl särskilt svar eller sårbar punkt
 • alkov avlägsen del av rum/litet
 • almosa gåva till behövande
 • alter ego andra jag
 • amason mycket stark kvinna
 • ambivalent tveksam/kluven
 • anarki laglöshet/ upplysning av ordning
 • apati håglöshet
 • appellera vädja till nån/ngt
 • aptera fästa (om laddning/bomb)
 • armod fattigdom
 • artificiell onaturlig/konstgjord
 • asket person av som avstår njutningar
 • aspirant person som eftersträvar något
 • assimilera göra likadant
 • asterisk hänvisningstecken *
 • ateist gudsförnekare
 • auktoritär maktfullkomlig
 • autodidakt självlärd person
 • avhärda minsta kalkhalt i vatten
 • avisera underrätta/meddela
 • avog ovänligt, fientligt sinnad
 • axla överta någons arbete
 • baisse pris/kursfall
 • belackare baktalare
 • bida avvakta/vänta
 • biocid ämne som dödar organismer
 • blasé uttråkad/övermätt
 • brandfackla utmaning
 • bravur stor skicklighet
 • brisera explodera snabbt och häftigt
 • bulletin officiell periodisk rapport
 • celibritet berömdhet
 • chauvinistisk överdrivet nationalistisk
 • ciceron vägvisare/guide
 • cynisk känslokall
 • dagtinga komprimissa
 • delegat utsänt ombud
 • depraverad moraliskt fördärvd
 • destruera förstöra
 • devis valspråk/motto
 • diari/um dagbok
 • diffus otydligt avgränsad, oskarp, dunkel
 • dignitär överhetsperson, hög ämbetsman
 • distingerad stilfull/förnäm
 • diva firad stjärna/primadonna
 • dogm fastslagen sanning
 • domptera tämja/tvinga till visst beteende
 • drastiskt kraftig
 • driftkucku hackkyckling
 • dröna vara lat/slöa
 • dubiös tvivelaktig
 • dumdristig obetänksam
 • dupera vilseleda/föra bakom ljuset
 • dynamisk kraftfull

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordkunskap-kap-1-dragonskolan.9638197.html

Dela