Ordförståelse psykiatri

Övningen är skapad 2021-11-02 av Liam90. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Mutism typ av stumhet, långvarigt tigande helt eller delvis hos en person som kan tala
 • Apati psykisk och fysisk oberördhet, likgiltighet, okänslighet
 • Manisk besatthet, envist fasthållande av en viss idé, psykiskt sjukdomstillstånd som yttrar sig i överdriven, munterhet, motorisk oro, storhetsfantasier etc.
 • Euforisk glad, munter, upprymd
 • Dysfori dysterhet, olust, känsla av retlighet
 • Agorafobi torgskräck, onormal och bestående rädsla för att vistas ensam utanför bostaden, gå in i affärer, i folksamlingar eller på offentliga platser
 • Klaustrofobi cellskräck, ångest och rädsla för att vistas i trånga och stängda utrymmen
 • Egocentrisk självupptagenhet, egenskapen att ställa sig själv i mittpunkten för allt
 • Obsession besatthet, tvångsföreställning, tvångstillstånd
 • Intoxikation förgiftning, en störning till följd av nyligen intagen överdos av visst
 • Konfusion sammanblandning av verklighet och fantasi, psykisk förvirring
 • Fabulera fantisera, dikta ihop, komma med (sjuklig) lögnaktighet
 • Hypokondrisk rädsla för kroppslig sjukdom eller inbillningssjuka, det vill säga att normala kroppsliga fenomen upplevs som onormala vilket ger rädsla för sjukdom
 • Oligofreni äldre samlingsnamn för intelligensstörning, vanligare idag uttryckt som mental retardation, ex. lätt-, måttlig-, svår-, djupgående mental retardation
 • Stupor stelhet, känsellöshet, tanke. Och viljehämning, starkt nedsatt reaktion på yttre stimuli, sänkt vakenhetsgrad ofta genom ovilja eller oförmåga att tala och förvirring, detta utan att vara medvetslös.
 • Autonom självständig, självstyrande
 • Insomnia sömnlöshet, varav det finns olika grader och variationer
 • Anankasm tvångsföreställning, tvångshandlingar
 • Absens hastigt övergående sinnesfrånvaro, tillexempel epilepsi eller att man svimmar.
 • Psykopati varaktig personlighetsproblematik med hänsynslöshet, samvetslöshet, bristande ansvarstagande och bristande respekt för allmänna sociala regler, en karaktärsstörning, ofta med känslokyla, asociala tendenser, bristande hämningar, personen beter sig på ett sätt som inte kan accepteras av omgivningen
 • Fobi beteendestörning som kan delas in på många olika sätt, vanligen efter vad som framkallar den, irrationell ångest kopplad till något fobiskt stimuli
 • Lobotomi psykokirurgisk hjärnoperation med avskärande av nervförbindelserna från en utvald lob t.ex. frontalloben för att lindra svåra psykiska besvär
 • Hypomani tillstånd präglat av sjuklig överaktivitet, som regel i ett led i bipolärt syndrom, en lättare form av mani
 • Mytomani fantiserande lögnaktighet och ryktessmideri
 • Melankoli sjukdom med mycket svår depression. Finns olika typer av melankoli, melancholia agitans, melankoli med motorisk oro, melancholia hypochondrica, inbillningsmelankoli, melancholia, melankoli med religiösa vanföreställningar
 • Schizofreni sinnes-, själs- eller personlighetsklyvning
 • Stimulantia uppigande eller stimulerande medel, psykostimulans, medel som ökar den psykiska verksamheten.
 • Psykofarmaka medel som påverkar de psykiska funktionerna
 • Sedativa lugnande medel
 • Koleriker snabbt uppbrusande, hetsig, hetlevrad
 • Kverulant person som ideligen klagar, vanligtvis av ingen objektiv eller obetydlig orsak
 • Hysteri omedveten psykisk reaktion, där en konflikt kring förbjudna önskningar tar sig i uttryck i form av olika symtom t.ex. känselbortfall, förlamning, blindhet eller stumhet.
 • Katatoni orörlighet med stel och orörlig muskulatur eller stundtals motsatsen till detta i forma av stark motorisk oro, förekommer vid vissa svåra psykiska sjukdomar; i första hand schitzofreni
 • Blackout tillfällig bristande funktion hos hjärnan på grund av strypt blodtillförsel
 • Psykosomatisk som berör både kropp och själ, kroppsliga sjukdomar eller sjukdomssymtom med psykisk bakgrund
 • Endogen depression depression uppkommen av inre orsaker
 • Exogen depression depression uppkommen av yttre orsaker
 • Delirium urspårning, äldre term för konfusion. Akut debuterande, ofta övergående förvirringstillstånd vanligen med hallucinationer, vanföreställningar och motorisk oro vid, febertillstånd, vissa förgiftningar och psykiska sjukdomar.
 • Delirium tremens darrande förvirring, av alkoholmissbruk orsakat förvirrings- och omtöckningstillstånd som oftast uppträder i början av abstinens(avhållsamhet)
 • Delirium acutum extrem form av delirium, akut förvirringstillstånd, ofta övergående förvirringstillstånd vid olika psykoser, förgiftningar etc.
 • Psykos allvarlig psykisk störning med bristande verklighetsuppfattning och svåra symtom i form av till exempel hallucinationer eller vanföreställningar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordforstaelse-psykiatri.10697012.html

Dela