Ordeal by Innocence

Övningen är skapad 2016-07-02 av malwah032. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Condemn Döma, fördöma, fälla
 • Dusk Skymning, dunkel
 • Purchaser Köpare, avnämare
 • Subsequent Följande, efterföljande
 • Impose Lägga på (bötfälla)
 • Consent Samtycke, bifall, medgivande
 • Sleuth deckare, blodhund, snok
 • Luncheon Lunch, äta lunch
 • Desultory Ostadig, ryckig, osammanhängande
 • Interchange utbyta, byta ut
 • Inwardly Invärtes, i sitt inre
 • Shrink Krympa, sjunka ihop
 • Suitably Lämpligt, passande
 • Lane Smal väg mellan häckar
 • Quay Kaj
 • Vigorous Kraftig, kraftfull, energisk
 • Fare passageraravgift, biljettpris
 • Peer Kisa, kika
 • Reverse Omvänd, bakvänd
 • Apprehension Gripande, begripande, anhållande
 • Scenery Sceneri, landskap
 • Oar Åra
 • Slope Lutning, lutande
 • Veil Täckmantel, slöja, dölja
 • Fanciful Fantasifull, fantasirik
 • Rusty Rostig, motsträvig
 • Subconscious Undermedveten, omedveten
 • Shirk Dra sig undan, smita från
 • Faint Svag, otydlig, matt
 • Perplex Förbrylla, förvirra
 • Ignoble ovärdig, simpel, skamlig
 • Cease Upphöra, sluta upp, lägga ned
 • Leap Hoppa över, plötslig övergång
 • Avid Ivrig, entusiastisk, glupsk
 • Peculiar Egendomlig, karakteristisk, märklig
 • Sly Listig, slug
 • Brusque Tvär, snäsig, brysk
 • Cottage Stuga, torp, litet hus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordeal-by-innocence.6258071.html

Dela