Ord - Wings Mini 6 s. 40-41

Övningen är skapad 2019-05-09 av EngelskaRibba18F. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • August 八月
 • Very 非常
 • Airsick 晕机
 • A great city 一个伟大的城市
 • Lots of 很多
 • Tall
 • Our hotel 我们酒店
 • Taller than 比...高
 • Shops 商店
 • Look expensive 看起来很贵
 • Some 一些
 • Things
 • Cheaper 便宜
 • Arrived 到达
 • Bought
 • Sell
 • Tired
 • Afternoon 下午
 • At night 在晚上
 • I'll go to sleep 我要睡觉了
 • Sights 景点
 • Statue 雕像
 • Square 广场
 • Garden 花园
 • Other 其他

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-wings-mini-6-s-40-41.8776386.html

Dela