Ord - The Burglary

Övningen är skapad 2018-09-11 av ebbaboehm. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hoarse hes
 • row oväsen, liv
 • convenient lämplig, läglig
 • feeble matt, klen
 • counterfeit hycklad, falsk
 • tread (trod, trodden) trampa
 • quantity mängd
 • thrust (thrust, thrust) sticka
 • utter uttrycka, yttra
 • contemplate fundera över
 • posture ställning, kroppshållning
 • demand begära att få veta
 • immensely stort, enormt
 • mute stum, mållös
 • timid blyg, skygg
 • advance gå framåt/vidare
 • menacing hotfull
 • contents innehåll
 • retain hålla kvar, behålla
 • envelop hölja, svepa in
 • cram proppa, stoppa full
 • stupefied häpen, bestört
 • moisture fukt, imma
 • acquiesce samtycka, foga sig
 • detached house villa
 • hoist up hissa upp, lyfta upp
 • steal (stole, stolen) smyga, slinka
 • subdued dämpad, lågmäld
 • vigorously kraftfull
 • refer to hänvisa till
 • admit rymma, ha plats för
 • comply foga sig, lyda
 • mount klättra upp på
 • falter tveka, vackla
 • dart rusa, störta
 • stealthily smygande
 • stagger stappla, vingla
 • retreat dra sig tillbaka
 • mingle with blanda med
 • rapid snabb, rask

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-the-burglary.8402386.html

Dela