Ord jag har problem med (eng)

Övningen är skapad 2014-11-26 av LilllaNimo. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bekämpningsmedel pestisides
 • konsumism consumerism
 • avgasutsläpp exhaust emission
 • miljöförstöring contamination
 • utsläpp emission
 • översvämning inundation
 • fotosyntes photosynthesis
 • avfall waste
 • bevarande preservation
 • utrotningshotad, utrotad extinct
 • förorening pollution
 • förorenat vatten contaminated water
 • hållbar sustainable
 • skillnad distinction
 • passande adequate
 • samtycke consent
 • åtala prosecute
 • domstol tribunal
 • avtal treaty
 • enväldig sovereign
 • tolka interpret
 • mottagare certificate
 • motsvarande equivalent to
 • öka, stärka enhance
 • utvärdera evaluate
 • innehåll content
 • sammanhang context
 • högre utbildning tertiary
 • lärling apprentice
 • friskola subsidized school

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-jag-har-problem-med-eng.4089418.html

Dela