Ord hjärtat

Övningen är skapad 2017-01-19 av sanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Carotis Halspulsåder
 • Stenos Förträngning
 • Sinusrytm Normala hjärtslag
 • Sinusbradykardi Långsam hjärtverksamhet
 • Transitorisk ischemisk attack TIA = syrebrist i hjärnans blodkärl
 • Hypertoni Högt blodtryck
 • Kardiomyopati Sjukdom i hjärtats muskulatur
 • Perikardit Hjärtsäcksinflammation
 • Myocardit Hjärtmuskelinflammation
 • Takycardi Snabb hjärtrytm
 • Arterioskleros Artärförkalkning
 • Mediastinum Hålrum mellan lungorna
 • Proximalt Belägen nära bålen (kroppens mitt)
 • By pass Kranskärlsoperation
 • Ronki Ljud från luftrören
 • Rassel Knäppande biljud från slemfyllda luftrör
 • Saturation Syremättnad
 • Atrofi Förtvining
 • Aneurysm Pulsåderbråck
 • Inferior Belägen under, nedre
 • Angina pectoris Kärlkramp
 • Anastomos Förbindelse 1
 • Shunt Förbindelse 2

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-hjartat.6988402.html

Dela