Ord - Gone

Övningen är skapad 2018-09-01 av ebbaboehm. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • quivering darrande
 • ridge kam, rygg, fåra
 • zebra crossing övergångsställe
 • stationary stillastående
 • amid mitt ibland
 • checkout counter kassa
 • trolley kundvagn
 • terraced house radhus
 • tower block höghus
 • council estate kommunalt bostadsområde
 • gaunt mager
 • be pressed for time ha ont om tid
 • do one's bit göra sin plikt
 • tissue näsduk
 • aisle gång
 • pace steg
 • shrouded dold, höljd
 • desire önskan
 • mundane vardaglig
 • till kassaaparat
 • reluctant motvillig, ovillig
 • conveyor belt transportband
 • bar stång
 • be intent on vara koncentrerad på
 • carrier bag kasse
 • immediate ögonblicklig, akut
 • precautionary varnings-, säkerhet-
 • sociable sällskaplig
 • evident tydlig, uppenbar
 • cease upphöra
 • converge stråla samman
 • strained spänd, ansträngd
 • potential potentiell, möjlig
 • crowd round strömma till
 • consolation tröst
 • beyond bortom
 • irrelevant ovidkommande
 • impediment formellt hinder
 • pronounce uttala, yttra
 • commotion tomult, ståhej
 • momentary ett ögonblicks, tillfällig
 • summon tillkalla
 • spatter stänka, smutsa ned
 • cruise glida fram
 • disaster katastrof
 • nauseous illamående
 • appropriateness lämplighet
 • select välja ut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-gone.8337072.html

Dela