Ord för Frost (1-12 är glosor)

Övningen är skapad 2020-02-12 av ellemantor. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jielijeguvvie film
 • jeenjh många
 • almetjh människor
 • vihkeles viktig
 • laavlodh sjunga
 • maahta hon kan
 • gïen nomme X som heter X
 • voepth hår
 • såångedäjja friare
 • bovtsevaarrije renskötare
 • skåake skog
 • mesnie däri
 • årroeminie bor
 • Aatoehaellie Aatoehallan
 • sijjie plats
 • man nomme som heter (om saker)
 • dan männgan därefter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-for-frost-1-12-ar-glosor.9633793.html

Dela