Operationstermer

Övningen är skapad 2018-11-18 av Maria77. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ablatio borttagning/spontan avlossning
 • abrasio (av)skrapning
 • dilatatio utvidgning
 • ectomia borttagning
 • exaeresis borttagning
 • excisio utskärning
 • exstirpatio fullständig borttagning
 • extractio utdragning
 • incisio inskärning
 • interventio ingrepp
 • repositio återplacering i rätt läge
 • resectio borttagning av del av organ
 • sectio snitt, oftast om kejsarsnitt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/operationstermer.8685305.html

Dela