Operation- och Kirurgitermer

Övningen är skapad 2018-10-17 av JessicasaurusRex. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Anastomos Förbindelse mellan två kanaler
 • Dislokation Felläge, urledvridning
 • Synovia ledvätska
 • lumbago ryggskott
 • cartilago brosk
 • nutrition näringstillförsel
 • striktur tillsnörning
 • destruktion förstörelse
 • decubitus liggsår, trycksår
 • infiltration inlagring av främmande substans
 • pruritus klåda
 • hiatus gap, glipa
 • sutur söm
 • dilatation utvidgning
 • ulcus inre sår
 • trauma yttre skada, våldsverkan
 • hemostas blodstockning
 • lesion skada, sjuklig förändring
 • kontusion krosskada
 • luxation stukning, urledvridning
 • hernia bråck
 • ruptur bristning
 • hematemes blodkräkning
 • melena blod i avföringen
 • incision kirurgiskt snitt, insnitt
 • excision ut eller bortskärning
 • resektion kirurgiskt borttagande av organdel, avskärande
 • exstirpation borttagande av organ eller vävnad
 • punktion instick i organ/hålighet för uttömning av vätska
 • ablatio avlägsnande
 • abrasio skrapning
 • extraktion utdragning
 • ligatur tillknytning
 • dilatation utvidgning
 • reposition återförande i rätt läge
 • biopsi vävnadsprov från organ eller vävnad
 • exploration undersökning av det inre
 • perforation genomträngning
 • provexcision (px) utskärning av vävnadsprov för undersökning i mikroskop

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/operation-och-kirurgitermer.8594350.html

Dela