Oorganisk dugga

Övningen är skapad 2019-02-01 av CarlCraft. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Borsyra H3BO3
 • KOLSYRYA H2CO3
 • SODA NA2CO3
 • KAUSTIKSODA NaOH
 • SALPETERSYRA HNO3
 • SALPETERSYRLIGHET HNO2
 • AMMONIAK NH3
 • SVAVELVÄTE H2S
 • SVAVELSYRA H2S04
 • OLEUM H2S2O7
 • SVAVELSYRLIGHET H2SO3
 • SALTSYRA HCl
 • ÖVERKLORSYRA HClO4
 • KLORSYRLIGHET HClO2
 • KLORSYRA HClO3
 • UNDERKLORSYRLIGHET HClO
 • BROMSYRA HBrO3
 • JODSYRA HIO3
 • KUNGSVATTEN HNO3+3HCl
 • CYANVÄTESYRA HCN
 • HYDRID H-
 • KARBONAT CO2-
 • BIKARBONAT NaHCO3
 • NITRAT NO3-
 • NITRIT NO2-
 • CYANID CN-
 • CYANAT OCN-
 • TIOCYANAT SCN-
 • AZID N3
 • OXID O2-
 • PEROXID O22-
 • HYDROXID OH-
 • FLUORID F-
 • FOSFAT PO4-
 • SULFAT SO42-
 • SULFIT S2-
 • TIOSULFAT S2O32-
 • KLORID Cl-
 • PERKLORAT ClO4-
 • KLORAT ClO3-
 • KLORIT ClO2-
 • HYPOKLORIT ClO-
 • PERMANGANAT MnO4-
 • KROMAT CrO42-
 • DIKROMAT Cr2O72-
 • BROMID Br-
 • BROMAT BrO3-
 • JODID I-
 • JODAT IO3-
 • GRAFIT C
 • DIAMANT C
 • STENKOL C
 • KOKS C17H21NO4
 • FOSGEN COCl2
 • HYDRAZIN N2H4
 • SALMIAK NH4Cl
 • LUSTGAS N2O
 • OZON O3
 • VIT/RÖDFOSFOR P

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oorganisk-dugga.8863936.html

Dela