On the Go 2, Unit 1 (perunamuusi-verissä)

Övningen är skapad 2018-09-20 av susanna2002. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mash perunamuusi
 • a king brown snake kuningasruskeakäärme
 • at night yöllä
 • luckily onneksi
 • poisonous myrkyllinen
 • unless ellei
 • none of us ei kukaan meistä
 • plenty of them plajon niitä
 • in and around the house talossa ja sen ympärillä
 • a satellite link satelliittiyhtys
 • for just over a year vähän yli vuoden ajan
 • huge valtava
 • an area alue
 • a signal signaali
 • I guess varmaankin
 • hardly ever tuskin koskaan
 • bite, bit, bitten purra
 • watch out for varoa
 • attack hyökätä
 • check tarkistaa
 • finish saada valmiiksi
 • saddle up satuloida
 • in the afternoon iltapäivällä
 • by three o'clock kello kolmeen mennessä
 • because of jonkin vuoksi
 • each jokainen
 • cinnamon kaneli
 • a field pelto
 • a calf vasikka
 • calves vasikat
 • a sunset auringonlasku
 • busy kiireinen
 • exactly täsmälleen
 • It's in our blood. Se on meillä verissä.
 • bite, bit, bitten purra
 • come, came, come tulla, tuli, tullut
 • feel threatened, felt threatened tuntea itsensä uhatuksi
 • feel, felt, felt tuntea, tunsi, tuntenut
 • have access to the Internet päästä nettiin
 • It's in our blood Se on meillä verissä.
 • imagine kuvitella

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/on-the-go-2-unit-1-perunamuusi-verissa.8457968.html

Dela