On the Go 1, unit 2 (kemia-voittaa)

Övningen är skapad 2018-09-19 av susanna2002. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kemia chemistry
 • opettaja a teacher
 • antaa, sallia let, let, let
 • tehdä kokeita do experiments
 • tehdä do, did, done
 • outo weird
 • oppitunti a lesson
 • olettaa suppose
 • ihmiset people
 • kyllästyä get bored
 • helposti easily
 • sanoa say, said, said
 • maksaa pay for, paid for, paid for
 • viulu a violin
 • kestää last
 • kuukausi a month
 • ajaa drive, drove, driven
 • kahdesti twice
 • epäonnistuminen a fiasco
 • luovuttaa give up, gave up, given up
 • olla reipas be a good sport
 • päättää decide
 • lähettää send, sent, sent
 • riidellä argue
 • luonnontieteet science
 • Älä ymmärrä väärin. Don't get me wrong
 • kilpailuhenkinen competitive
 • paitsi except
 • potkia kick
 • pudota hevosen selästä fall of a horse
 • pudota fall, fell, fallen
 • lyödä hit, hit, hit
 • aita a fence
 • saada noloksi embarrass
 • osata jonkin verran be halfway good at
 • tehdä, valmistaa make, made, made
 • kaulakoru a necklace
 • rannekoru a bracelet
 • olla surkea jossakin suck at
 • olla salainen vahvuus have an ace up my sleeve
 • uida swim, swam, swum
 • iso juttu a big deal
 • saada selville find out, found out, found out
 • viimeinen final
 • maili a mile
 • järvi a lake
 • mahdollisuus a chance
 • menestys success
 • kilpailu a race
 • pitää yllä wear, wore, worn
 • uimalakki a swimming cap
 • ympyrä a circle
 • soutuvene a rowboat
 • tuomari a judge
 • laskea count
 • jokainen each
 • kierros a lap
 • kilpailija a contestant
 • hiljaa hyvä tulee steady wins the race
 • voittaa win, won, won

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/on-the-go-1-unit-2-kemia-voittaa.8451513.html

Dela