Ombudsmän

Övningen är skapad 2018-09-22 av Daniellindkvist. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vad gör justitieombudsmannen? Tittar så att kommuner och myndigheter sköter sig
  • Har justitieombudsmannen insyn i stat och riksdag? Varför/varför inte? Nej, för denne lyder under riksdagen
  • Vad gör justitiekanslern? Ser till och kontrollerar domstolsväsendet
  • Vad är konstitutionsutskottet? Ett av riksdagens utskott
  • Vad gör konstitutionsutskottet? Granskar regeringen
  • Vem granskar regeringen? Konstitutionsutskottet, indirekt riksdagen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ombudsman.8471654.html

Dela