OM mollusker

Övningen är skapad 2019-04-24 av Aliciaj. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilken mollusk har segmenterad kropp, gälar, njurar och könsorgan? monoplacophora
 • Vilken mollusk har flera skal, inga segmenterade njurar eller könsorgan. Stora gälar och mantelfårorna på sidorna? polyplacophora
 • utdöd mollusk aplacophora
 • tandsnäckor som lever i tubliknande rör, lever nedgrävda, skildkönad och trochophorlarv schaphopoda
 • snäckor, sniglar. Assymetrisk kropp, största klassen, bor i alla habitat. Andas med gälar eller med lungor. Både trochophora och veligerlarv gastropoda
 • Framgälade snäckor, mantelhålan framtill, endast marina arter prosobranchia
 • lungsnäcka, ingen vattenfylld mntelhåla, hålighet framtill pulmonata
 • bakgälade snäckor, endast marina, symmetriska djur opistobranchia
 • Luktorgan marina gastropoder, på huvudet rhinofor
 • första paret tentakler på landlevande gastropoder är luktorgan
 • Kroppen i tvålobad mantel, slutarmuskel håller ihop skalen, ingen radula bivalvia
 • bläckfiskar cephalopoder
 • har kitinnäbb, många är giftiga, sugproppar på tentaklerna, har oftast en radula cephalopoder
 • Har inga bläckpåsar, snäckliknande skal pärlbåtar
 • fyra megastrukturer huvud, fot, mantel och organsäck
 • simmande donutlarv trochoforalarv
 • mer utvecklad larv, har skal och många inre organ och ett segel veligerlarv
 • yttersta skallagret, organiskt lager. Skyddar underliggande lager peristratum
 • andra skallager, kristaller och kalciumkarbonatlager prismatic
 • innersta skallager, skiftande färger, kalciumkarbonat och en del proteiner nacre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/om-mollusker.9043137.html

Dela