OM bra att veta

Övningen är skapad 2019-04-28 av Aliciaj. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Två i Rhizaria foraminifera och radiolaria
 • alveolata 3 st dinoflagellata, apicpomplexa och cilliata
 • Vilka hormon reglerar grodors metamorf? tyroxin och prolaktin
 • Vilken del i amniota ägg skyddar embryot från att torka ut och ger dämpning? Innersta fosterhinnan amnion
 • Vilken del i ett amniot ätt samlar skräp från embryot och tjänar vi gasutbyte? allantois
 • Vilken del i ett amniot ägg är den yttre fosterhinna som också reglerar gasutbyte? chorion
 • Vad skiljer urfågeln från dagens fåglar? (tre grejer med kommatecken och och) inget bröstben, käkben med tänder och fria svanskotor
 • Fem karaktärer av chordater (1. 2. 3. 4. 5.) 1. ryggsträng 2. ryggmärg 3. gälspringor 4. postanal svans 5. endostyl och sköldkörtel
 • Diploblasti: blastulan under embryogenesen har två groddblad. Vad heter dem? ektoderm och endoderm
 • Triploblasti: blastulan under embryogenesen har tre groddblad. Vad heter dem? ektoderm, endoderm och mesoderm
 • Vad heter cnidarias stickande celler som sitter i epidermis? (inte giftorganellerna) cnidocyter
 • Vad heter cnidarias giftinnehållande organeller som är förenade med cnidocyterna? nematocyster
 • Vad beskrivs? Djur som är uppbyggda av tre skikt och saknar coelom. Utrymmet mellan ektoderm och endoderm fylls ut av muskler? Plattmaskar är detta acoelomater
 • Vad heter schistosoma mansonis fem stadier? en trematoda (1. 2. 3. 4. 5.) 1. miracidium 2. sporocyst 3. cercaria 4. schistostomi 5. adult
 • Vad för system beskrivs? Uppbyggt av vattenkanaler som har sin grund i en central ring i sjöstjärnans kropp ambulakralsystem
 • Sjöstjärnor har tre coelomrum, vilket beskrivs? Genitalcoelom, ringkanal, andningsorgan och hyponeuralkanal somatocoel
 • Sjöstjärnor har tre coelomrum, vilket beskrivs? Vattenvaskulärsystem + stenkanal hydrocoel
 • Sjöstjärnor har tre coelomrum, vilket beskrivs? Förbinder stenkanal till hydrocoel med madreporitplatta axocoel
 • Vad för kroppdel hos fästingar är en munstruktur som är tandad och som används för att penetrera bytet? hypostoma
 • Vad heter fjärilars ihoprullande tunga? proboscis
 • Ett sensoriskt organ hos fästingar som används för att hitta byten hallers organ
 • Vad kan alla spindlar producera? silke
 • De olika ålstadierna (börja med den som kommer till europa) 1. glasål 2. gulål 3. blankål
 • Vilket djur har externa gälar och fenad svans och som blir vattenlevande juni-juli under parningsäsongen? salamandrar
 • Vad heter de fåglar som inte kan flyga, saknar bröstbenskam och har reptillik käke? paleognatha
 • Vad heter de fåglar som kan flyga och som har sternum med köl och starka flygmuskler? neognatha
 • Vad kallas det när fiskar ventilerar gälarna så att vattenmotståndet ökar och då funkar som andningsorgan? ramventilering

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/om-bra-att-veta.9049277.html

Dela