OM alla sorters maskar

Övningen är skapad 2019-04-28 av Aliciaj. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilket phylum har H-formade renette-celler som exkretionsystem? nematoda
 • Vilket phylum har bara longitudinala muskler i kroppsväggen? nematoda
 • Vilket phylum saknar helt cilier och flageller? nematoda
 • Vilket phylum är dorsoventralt tillplattade? platyhelminthes
 • Vilket phylum har epidermis som är syncytialt med rhabditer i epidermis? platyhelminthes
 • Vilket phylum har ofullständigt digestionssystem och inget anus? platyhelminthes
 • Vilket phylum har protonefridier med flamceller och kanalceller som exkretionssystem? platyhelminthes
 • Vilken är den enda frilevande plattmasken? turbellaria
 • Vilket phylum har epidermala setae (kitinlös)? annelida
 • Vilket fylum har triradiat muskulär farynx? nematoda
 • Vilket phylum har slutet blodkärlssystem? annelida
 • Vilket fylum har väldefinierade ganglier? annelida
 • Vilket phylum har asexuell repodruktion, ofta hermfroditer? (även skildkönade hos errantia) annelida
 • Vilket phylum har könlig fortplantning med internbefruktning; partenogenes platyhelminthes
 • Vilken mask har parapodier för lokomotion, separata kön och mycket varierande? errantia
 • rörbyggande havsborstmaskar, nergrävda under sanden sedentaria
 • odefinierat huvud, peristaltisk rörelse, hermafroditer clitellata
 • 4 par kitiniösa setae per segment, slutet blodkärlssystem, nefridier clitellata
 • vilka har främre och bakre sugskiva? hirudinea
 • muskulär proboscis och tre käkar med tänder hirudinea
 • Vilka phylum ingår i lopotrochozoa? platyhelminthes, annelida och mollusca
 • Vilka fylum ingår i ecdysozoa? (tre lager tjock kutikula som ömsas) nematoda och arthropoda
 • vilka phylum ingår i protostomer? platyhelminthes, annelida, mollusca, nematoda och arthropoda
 • vilka pfylum ingår i deuterostomer? echinoderm och vertebrater
 • Första stadiet hos plasmodium? Den inne i myggan och som letar sig till levern sporozoit
 • Andra stadium i plasmodium. I levern och sen invaderar röda blodkroppar merozoit
 • Tredje stadiet hos plasmodium, inne i blodkropparna i delningsfasen schizont
 • Vad heter fjärde stadiet hos plasmodium, när de letar efter en ny värdmygga att spridas med? gametocyt
 • Vad heter femte stadiet hos plasmodium där den förökat sig sexuellt inne i tarmen på myggan? ookinet
 • Vad heter sjätte och sista stadiet hos plasmodium innan den blir en sporozoit inne i salivkörteln hos myggan? oocyst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/om-alla-sorters-maskar.9049349.html

Dela