Oh No!

Övningen är skapad 2011-12-08 av julreh. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ta catch, caught, caught
 • köpa buy, bought, bought
 • storlek size
 • ändå anyway
 • läcker funky
 • passa fit
 • blixtlås zip
 • böja bend, bent, bent
 • riva sönder rip
 • fantastisk fabulous
 • ända, bak bottom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oh-no.1618550.html

Dela