ogräs svenska - latin

Övningen är skapad 2019-03-04 av darkflower. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Baldersbrå Tripleurospermum perforata
 • Etternässla Urtica urens
 • Gråbo Artemisia vulgaris
 • Hundäxing Dactylis glomerata ssp glomerata
 • Kirskål Aegopodium podagraria
 • Lomme Capsella bursa-pastoris
 • Maskros Taraxacum vulgare
 • Svinmålla Chenopodium album
 • Våtarv Stellaria media
 • Åkerpilört Persicaria maculosa
 • Åkerfräken Equisetum arvense ssp. arvense
 • Åkertistel Cirsium arvense
 • Åkervinda Convolvulus arvensis
 • Åkerviol Viola arvensis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ogras-svenska-latin.8935248.html

Dela