ogräs 4 bilder på varje växt


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aegopodium podagraria
 • artemisia vulgaris
 • capsella bursa-pastoris
 • chenopodium album
 • cirsium arvense
 • convolvulus arvensis
 • dactylis glomerata ssp glomerata
 • equisetum arvense ssp. arvense
 • persicaria maculosa
 • stellaria media
 • taraxacum vulgare
 • tripleurospermum perforata
 • urtica urens
 • viola arvensis
 • aegopodium podagraria
 • artemisia vulgaris
 • capsella bursa-pastoris
 • chenopodium album
 • cirsium arvense
 • convolvulus arvensis
 • dactylis glomerata ssp glomerata
 • equisetum arvense ssp. arvense
 • persicaria maculosa
 • stellaria media
 • taraxacum vulgare
 • tripleurospermum perforata
 • urtica urens
 • viola arvensis
 • aegopodium podagraria
 • artemisia vulgaris
 • capsella bursa-pastoris
 • chenopodium album
 • cirsium arvense
 • convolvulus arvensis
 • dactylis glomerata ssp glomerata
 • equisetum arvense ssp. arvense
 • persicaria maculosa
 • tripleurospermum perforata
 • urtica urens
 • viola arvensis
 • aegopodium podagraria
 • artemisia vulgaris
 • capsella bursa-pastoris
 • chenopodium album
 • cirsium arvense
 • convolvulus arvensis
 • dactylis glomerata ssp glomerata
 • equisetum arvense ssp. arvense
 • persicaria maculosa
 • stellaria media
 • taraxacum vulgare
 • tripleurospermum perforata
 • urtica urens
 • viola arvensis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ogras-4-bilder-pa-varje-vaxt.8938743.html

Dela